i
AppsRank Start Page | Share
Home >> Previous Page >>

VNKids ( Dạy bé bằng Âm thanh & Hình ảnh ) - AFOLI.,JSC

More
VNKids ( Dạy bé bằng Âm thanh & Hình ảnh ) [Download]
Price : $4.99
Category : Education
Seller : AFOLI.,JSC

VNkids is an application teaching kids by sounds and picturesqueness. Your kids will be learnt how to recognize things, count numbers and learn Vietnamese, English language with fully pronouncing and nearly 1000 illustrated pictures. VNkids’s marked function is to color with automatically moving pencil. Kids are very easy to study following application to color numbers, letters and syllables. This application is number one for your kids! Thought part will help kids growing up more complete. Kids are chosen grafting pieces, look for the same type and different type… Kids will love very much with sounds “bravo kid’’, ‘’try hard kid’’, ‘’right kid’’… to cheer kids learning with VNKids in whole process. Let your kids discover VNKids now! ♥ ABC kids learn letters. ♥ 123 kids count numbers. ♥ Kids, look at pictures! ♥ Kids, let think! VNKids – grow up genius! VNkids là ứng dụng dạy bé học bằng âm thanh và hình ảnh vô cùng sinh động. Bé yêu của bạn sẽ được học cách nhận biết đồ vật, đếm số và học chữ tiếng Việt, Tiếng Anh với đầy đủ phát âm chuẩn và gần 1000 bức ảnh minh họa. Chức năng nổi bật của VNkids là tập tô với cây bút tự chuyển động. Bé thật dễ dàng học theo ứng dụng để tập tô các chữ số, chữ cái, âm vần. Đây chính là ứng dụng số 1 dạy bé yêu của bạn ! Phần tư duy sẽ giúp bé phát triển một cách toàn diện hơn. Bé được chọn miếng ghép, Tìm cùng loại, Tìm khác loại…. Bé sẽ rất thích thú với những âm thanh “Bé đúng rồi đấy”, ”Đúng rồi”, ”Cố lên”…. cổ vũ bé trong suốt quá trình bé học với VNKids. Hãy cho bé yêu của bạn khám phá VNKids ngay nhé ! Các chức năng chính: ♥ ABC bé học chữ cái. ♥ 123 bé đếm số nào ♥ Bé nhìn hình này! ♥ Bé tư duy nhé ! VNKids – Ươm mầm tài năng !

Share: EmailURLEditorHTML  
Rival Apps rss Free / Paid
▸ 계산기 프로 - CAT VIET SOFTWARE DEVELOPMENT & MEDIA JSC

▸ 계산기 프로 - CAT VIET SOFTWARE DEVELOPMENT & MEDIA JSC
Price : $0.99 / Category : Utilities

한국어 태국어 사전 - Thanh Nguyen Van

한국어 태국어 사전 - Thanh Nguyen Van
Price : $2.99 / Category : Education

MyIdol - VIETNAMNET ICOM MEDIA SERVICE JSC

MyIdol - VIETNAMNET ICOM MEDIA SERVICE JSC
Price : Free / Category : News

Bowmasters - Top Multiplayer Bowman Archery Game - Playgendar...

Bowmasters - Top Multiplayer Bowman Archery Game - Playgendar...
Price : Free / Category : Games

Popular Apps rss More
Best vpn proxy Betternet - unlimited VPN security - Betternet...

Best vpn proxy Betternet - unlimited VPN security - Betternet...
Price : Free / Category : Productivity

미친 배팅 센터 - hap Inc.

미친 배팅 센터 - hap Inc.
Price : Free / Category : Games

Finn in 1989 - Choice of a Lifeline - Episode One - David Cor...

Finn in 1989 - Choice of a Lifeline - Episode One - David Cor...
Price : Free / Category : Games

전쟁 기계 (War Machines) - 최고의  온라인 탱크 경기장 - Fun Games...

전쟁 기계 (War Machines) - 최고의 온라인 탱크 경기장 - Fun Games...
Price : Free / Category : Games

Rhythmix for iPhone - Krithee Sirisith

Rhythmix for iPhone - Krithee Sirisith
Price : Free / Category : Games

Fitness Plus Pro - Workout Exercises - Yasarcan Kasal

Fitness Plus Pro - Workout Exercises - Yasarcan Kasal
Price : Free / Category : Health & Fitness

Journey of 1000 Stars - Last Chance Media, LLC

Journey of 1000 Stars - Last Chance Media, LLC
Price : Free / Category : Games

드리프트전쟁 - Zerofour Games

드리프트전쟁 - Zerofour Games
Price : Free / Category : Games

t